Privacy verklaring

KOENDERS MAKELAARDIJ EN VBO PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Koenders Makelaardij omgaat met uw gegevens. Koenders Makelaardij is aangesloten bij de branchevereniging VBO. 


VOOR HAAR WEBSITE

Koenders Makelaardij is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy-recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Koenders Makelaardij is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt. Wanneer u gebruik maakt van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.


GEGEVENSVERSTREKKING AAN DE VBO

Bij een aantal diensten worden gegevens verstrekt aan de VBO. De VBO doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle VBO makelaars een actueel aanbod hebben van de verkochte en te koop staande objecten die door de andere VBO makelaars worden aangeboden. 
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op alle aangesloten aanbiedingssites.
 • Onderhouden van een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.


DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING

Indien u per e-mail, telefoon, webformulieren of antwoordkaart persoonsgegevens aan ons verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. De informatie die Koenders Makelaardij op deze wijze (digitaal) verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie en inschrijving) te kunnen voldoen.


COMMUNICATIE

Indien u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, dan worden deze bewaard. Dit doen we enkel en alleen om u goed van dienst te zijn, uw gegevens kunnen nodig zijn voor het verwerken van vragen en beantwoorden van verzoeken.


BEZOEKERSGEDRAG

Op de website van Koenders Makelaardij worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te
optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Koenders Makelaardij haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.


COOKIES

Koenders Makelaardij maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Deze cookies verzamelen geen rechtstreeks identificerende informatie zoals uw naam of e-mailadres.

Koenders Makelaardij gebruikt cookies nooit om informatie uit uw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden, zoals uw naam of e-mailadres. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies. Zie ook de pagina cookieverklaring


KOENDERS MAKELAARDIJ EN DERDEN

We stellen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij u daar toestemming voor geeft. Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Koenders Makelaardij is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.


BEVEILIGING

Koenders Makelaardij schermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.


WIJZIGINGEN

Koenders Makelaardij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacy beleid van Koenders Makelaardij.


VRAGEN

Wij bieden u altijd de mogelijkheid om gegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval dient u contact met ons op te nemen. Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.

 

PRIVACYVERKLARING 

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met uw gegevens. 


WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR ONS VASTGELEGD?

U verkoopt of verhuurt uw object: Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan
 • de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, 
 • de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan ons verstrekt 

U bent op zoek naar een ander object Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, 
 • bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of 
 • huurprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan ons verstrekt 

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor.  Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • Gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • De reden van koop of huur
 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • Gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs
 • Overige informatie die u aan ons verstrekt 


WAAR GEBRUIKT ONS MAKELAARSKANTOOR DEZE GEGEVENS VOOR?

U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object. Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures
 • Om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt) 
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
 • Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons. U bent op zoek naar een ander object. Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 • Om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
 • Om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • Voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

 

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor. Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • Voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport 


BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.


INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 


VRAGEN?

Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor.